Huisregels

 

 1. Yoga wordt beoefend op blote voeten.

 2. Probeer elke les op tijd te komen. Kom je toch wat later, stoor de andere cursisten zo weinig mogelijk.

 3. Eens in de yogazaal vragen we rust en stilte. Je collega-yogi’s mediteren misschien graag voor de les. Graag GSM’s uit- of op stil zetten.

 

Algemene voorwaarden

 

 

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

  1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Gelieve de docent steeds op de hoogte te brengen van eventuele lichamelijke klachten en/of zwangerschap.

  2. SoSamadhi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

  3. SoSamadhi is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

  4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van SoSamadhi, dienen te worden vergoed.
    

 2. Lidmaatschap

  1. De deelnemer betaald per les of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

  2. Een yoga-leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  3. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

  4. SoSamadhi heeft het recht om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of workshop.

  5. Door het aankopen van een losse les of beurtenkaart verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
    

 3. Wegvallen van lessen wegens onvoorziene omstandigheden

  1. Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan zal deze les op een ander moment kunnen ingehaald worden.

  2. Wijzigingen, annulatie of extra lessen zullen steeds gecommuniceerd worden via de website www.sosamadhi.com en Instagram so_samadhi. Gelieve deze regelmatig te raadplegen.
    

 4. Wijzigingen lesrooster en prijzen

  1. SoSamadhi behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en sociale media. SoSamadhi behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
    

 5. Foto’s en video’s

  1. Tijdens events en yogasessies kunnen foto’s en video’s worden genomen. Foto’s en opnames kunnen door SoSamadhi gebruikt worden ter informatie, promotie en voor opleidingsdoeleinden. Het gebruik ervan door SoSamadhi is kosteloos en niet beperkt tot sociale media, brochures, website, nieuwsbrieven, publicaties en pers. Deze foto’s en video’s zijn de uitsluitende intellectuele eigendom van SoSamadhi. Indien je niet wenst dat er van jou herkenbare foto’s worden gemaakt dien je dit op voorhand te melden.
    

 6. Privacy

  1. SoSamadhi verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de studio.

  2. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

  3. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te brengen over nieuws van SoSamadhi. Jouw e-mail wordt niet doorverkocht aan derden.

  4. Je telefoonnummer wordt enkel gebruikt om onverwachte wijzigingen in het lesrooster door te geven. Dit wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet doorverkocht aan derden.